poslat pohladnicuPoslať pohľadnicu
Email:
Heslo:
Zostať prihl. | >> prihlásiť
| registrácia | zabudnuté heslo

Kategória:

Nehnuteľnosti, reality
(41 inzerátov)
Pervitin, LSD 250mcg, Ketamin, Mefedron, Kodeine sirop 473ml
Sme profesionálni dodávatelia týchto produkt: MDMA,  Meth, Heroin,     Kokain, Efedrin, Ketamín,                     LSD 250µg,              Mefedron(4-MMC),        Kodein Sirop 473ml, Tablety: Extázi, Rohypnol 2mg, Xanax 2mg, Ritalin 10mg, Adderal XR 30mg, Oxycodon 30mg, KO...
bez ceny | Nehnuteľnosti, reality | 09.04 2024
MDMA, Kokain, LSD 300g na predaj
Sme profesionlni dodvatelia tchto produkt: MDMA, Meth, Heroin, Kokain, Efedrin, Ketamn, LSD 250g, Mefedron(4-MMC), Kodein Sirop 473ml, Fentanyl Naplaste 50g Tablety: Extzi, Rohypnol 2mg, Xanax 2mg, Ritalin 10mg, Adderal XR 30mg, Oxyc...
bez ceny | Nehnuteľnosti, reality | 14.03 2024
Kpte si falon kanadsk Dolre ( CAD ), , Kpi? falon eur ,Kpi? falon ?nske Yuan
Kpi? falon USD$ Kpi? falon kanadsk dolre ( CAD ), EUR , LIBRA (+39 3512858651) Kpte si nezistite?n eurov bankovky online, pripojte sa ku mne tvrou v tvr a urobte dobr obchod, doru?ujeme aj balky, chcete si kpi? falon peniaze, ktor vyzeraj ako skuto?n, za skvel ceny a najvyiu kvalitu? Tu je vaa an...
dohodou | Nehnuteľnosti, reality | 13.02 2024
franky sallam...
gentile.franky@gmail...
03512858651
Pezinok
Stavebn pozemok Bystri?any Chalmov
Predm stavebn pozemok o vmere 6109m2 v obci Bystri?any, ul. Janka Kr?a, ne?aleko termlnych kpe?ov Chalmov. Prstup po asfaltovej ceste, ininierske siete na hranici pozemku. Mono preda? po ?astiach, cena 9 EUR/m2, pri kpe celho pozemku a pri rchlom jednan cena 4 EUR / m2.
9 € | Nehnuteľnosti, reality | 13.01 2016
carbon.sorb@zoznam.s...
Bystri?any Chalmov
Ponkam dom v Preove
Na predaj poschodov rodinn dom v tichej ?asti mesta Preov. Dom o itkovej ploche 200m2 a zastavanej ploche 120m2 sa nachdza na pozemku o vmere 742m2. Pozostva z nadzemnho podlaia a poschodia. Na przem sa nachdza vstupn predsie?, chodba, kpe??a, samostatn WC, kuchy?a, a dve priestrann izby.Poschodie m...
127000 € | Nehnuteľnosti, reality | 29.07 2015
Anto
marcel13@centrum.sk
0908983453
Preov
Bytovka, Bansk Bystrica (74/0023)
Bytovka, Bansk Bystrica (74/0023) Bytovka v irom centre Banskej Bystrice, s vhodnou polohou a dopravnou dostupnos?ou. Tri nadzemn a jedno podzemn podlaie, tvorcov pdorys 627 m2, vntorn trium 63 m2, celkov itkov plocha nadzemnch podla: 1692 m2 + 645 m2 podzemn podlaie. Vmera pozemku: 4003 m2....
500000 € | Nehnuteľnosti, reality | 08.05 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Bansk Bystrica
Rodinn dom Bansk Bystrica, ?as? Skubn - Podlavice (73/0023) - njom
Rodinn dom Bansk Bystrica, ?as? Skubn - Podlavice (73/0023) - njom Dom v Banskej Bystrici, v k?udnej ?asti Skubn Podlavice, zastavan plocha: 258 m2, itkov plocha: 324 m2, vmera pozemku: 1254 m2, napojenia na vetky ininierske siete, nadtandardn vntorn pravy, exkluzvne zariadenie, gar, balkn, tera...
1700 € | Nehnuteľnosti, reality | 08.05 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Bansk Bystrica, ?as? ...
Pozemok v technologickom parku, Vlkanov, okres Bansk Bystrica (72/0023)
Pozemok v technologickom parku, Vlkanov, okres Bansk Bystrica (72/0023) Stavebn pozemok napojen na eleznicu, medzinrodn dopravn trasu E 77 ( Ma?arsko Slovensko Po?sko ) a vetky ininierske siete, s zemnm rozhodnutm na vstavbu haly ve?kosti 2000 m2. Vmera: 4000 m2. Vhodn vyuitie: vroba,...
40 € | Nehnuteľnosti, reality | 13.04 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Vlkanov
Vrobn, skladov hala + pozemok, Vlkanov, okres Bansk Bystrica (71/0023)
Vrobn, skladov hala + pozemok, Vlkanov, okres Bansk Bystrica (71/0023) Nov hala v technologickom parku, sp??ajca poiadavky a normy pre akko?vek vrobu a skladovanie, napojen na eleznicu a medzinrodn dopravn trasu E 77 ( Ma?arsko Slovensko Po?sko ). ڞitkov plocha: 1500 m2 + pozemok 5000 m2. ...
1500000 € | Nehnuteľnosti, reality | 13.04 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Vlkanov
Roz?ahl polyfunk?n budova s pozemkom, okres Pezinok (70/0023)
Roz?ahl polyfunk?n budova s pozemkom, okres Pezinok (70/0023) Nehnute?nos? pozostva z 15 obytnch miestnost, 1 kuchyne, 1 kpe?ne a 4 WC. Kompletne zrekontruovan infratruktra (voda, plyn, kanalizcia, elektrina). ?iasto?ne podpivni?en, 3 nadzemn podlaia + monos? vyui? podkrovie ako tvrt nadzemn pod...
995817 € | Nehnuteľnosti, reality | 13.04 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
okres Pezinok
Polyfunk?n budova Klnica, okres Nov mesto nad Vhom. (69/0023)
Polyfunk?n budova Klnica, okres Nov mesto nad Vhom. (69/0023) Polyfunk?n budova v centre obce Klnica s 3 izbovm bytom, vetkmi ininierskymi sie?ami ( elektrina, plyn, vodovod, umpa ). V obci a jej blzkosti sa nachdzaj irok rekrea?n monosti: lyovanie s vlekom, horsk turistika, rybolov, ڞitkov ploc...
115000 € | Nehnuteľnosti, reality | 13.04 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Klnica
Dva pozemky pre chatu, Ve?k Bysterec, okres Doln Kubn (68/0023)
Dva pozemky pre chatu, Ve?k Bysterec, okres Doln Kubn (68/0023) Dva rekrea?n stavebn pozemky so stavebnm povolenm na chaty v severnej ?asti Ve?kej Fatry v lokalite pska Fatra, priamo pod lyiarskym strediskom Kubnska Ho?a. Prstupov cesta vedie a k pozemkom, napojenie na elektrinu a vodu je priamo na...
dohodou | Nehnuteľnosti, reality | 13.04 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Ve?k Bysterec
Arel na vrobu a skladovanie atn - Stre, okres Senica (67/0001)
Arel na vrobu a skladovanie atn - Stre, okres Senica (67/0001) ?iasto?ne rekontruovan arel bvalho liehovaru, 9 budov ( liehovar, vodre?, chladiace zariadenie, komn, vrtnica, 2x sklad, sedimenta?n jama, ndr), vlastn parkovanie, vetky ininierske siete. Celkov vmera: 5006 m2. Cena: 430 000,- EUR. ...
430000 € | Nehnuteľnosti, reality | 13.04 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
atn - Stre
Vrobn alebo skladov hala eliezovce, okres Levice (65/0023) - njom
Vrobn alebo skladov hala eliezovce, okres Levice (65/0023) - njom Haly s rozlohou 2 x 928 m2 v obci eliezovce, vhodn na vrobu alebo sklad. Vetky IS, v dobrom stave, administratvny prstavok, mostov vha, monos? strnej sluby. Cena: 7,30 EUR/m2/rok. Informcie: MEDIA COELI , Pekrska 11, 917 01 Trnava...
8 € | Nehnuteľnosti, reality | 13.04 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
eliezovce
Vrobn a skladov arel eliezovce, okres Levice (64/0023) - njom
Vrobn a skladov arel eliezovce, okres Levice (64/0023) - njom Bval po?nohospodrsky arel pozostvajci z osemnstich stavieb ( 4 x mata?, 3 x prodnica, 3 x umpa, 2 x sklad, 2 x stud?a, vkrm?a, socilna miestnos?, kancelria, hnojisko ) a vysporiadanho pozemku: zastavan a ostatn plocha: 73 898 m2. Arel sa n...
dohodou | Nehnuteľnosti, reality | 13.04 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
eliezovce
Kompletn realitn sluby. (f6)
Kompletn realitn sluby. (f6) Vyprofilovan realitn kancelria orientujca sa na podnikate?sk nehnute?nosti vm poskytne kompletn realitn sluby s prvnym servisom v cene a monos?ou zastupovania klienta pri projektovom financovan investi?nch zmerov a celkov. Informcie: MEDIA COELI , Pekrska 11, 917 01 Trnava...
dohodou | Nehnuteľnosti, reality | 14.03 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Nov Zmky
Denn bar Dubnk, okres Nov Zmky (62/0023)
Denn bar Dubnk, okres Nov Zmky (62/0023) Polyfunk?n objekt s itkovou plochou 97 m2, zastavan plocha 182 m2 na pozemku o ve?kosti 1 116 m2 so zabehnutou prevdzkou dennho baru. K dispozcii kancelria, sklad, kuchy?a, kpe??a, toalety. Kuchy?a a kpe??a s kompletne rekontruovan, kuchy?a plne funk?n. S?a...
dohodou | Nehnuteľnosti, reality | 14.03 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Dubnk
Pozemok pre priemyseln park Drienov, okres Preov (61/0001)
Pozemok pre priemyseln park Drienov, okres Preov (61/0001) 35 269 m2 ve?k pozemok s platnm stavebnm povolenm na priemyseln park vyuite?n na ve?koobchodn sklady, vrobn aktivity ?ahkho priemyslu nbytok, okn dvere, dreven a klampiarske kontrukcie, vroba a mont po?ta?ov, elektrickch a elektroni...
25 € | Nehnuteľnosti, reality | 14.03 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Drienov
Pozemok pre chatu, Kubnska ho?a, okres Doln Kubn (59/0023)
Pozemok pre chatu, Kubnska ho?a, okres Doln Kubn (59/0023) Rekrea?n pozemok so stavebnm povolenm na chatu v severnej ?asti Ve?kej Fatry v lokalite pska Fatra, priamo pod lyiarskym strediskom Kubnska Ho?a. Prstupov cesta vedie a k pozemku, napojenie na elektrinu a vodu je priamo na pozemku. Vmera ...
69 € | Nehnuteľnosti, reality | 14.03 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Kubnska ho?a
Obchodn priestor na prenjom, Trnava (56/0023) - njom
Obchodn priestor na prenjom, Trnava (56/0023) - njom Nov lukratvny dvojpodlan obchodn priestor na prenjom, umiestnen pri mestskom obchvate Trnava v blzkosti fabriky PSA, s napojenm na dia?nicu D1. Celkov plocha na prenjom: 3200 m2. Cena: 96 EUR/m2/rok. Informcie: MEDIA COELI , Pekrska 11, 917 01 ...
96 € | Nehnuteľnosti, reality | 14.03 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Trnava
Apartmn pri mori (55/0055)
Apartmn pri mori (55/0055) Vyberte si svoju lokalitu pri mori a dovolenkujte vo vlastnom. irok ponuka rekrea?nch apartmnov na znmych aj pokojnch pobreiach, v rznych cenovch relcich a preveden. V cene je zahrnut sprva, drba a ochrana majetku. Informcie: MEDIA COELI , Pekrska 11, 917 01 Trnava, Slova...
dohodou | Nehnuteľnosti, reality | 14.03 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Hlohovec
Ponkam 2-izbov byt v centre ali
Ponkam 2-izbov byt s loggiou na v centre mesta. Bytovka zateplen + obnova kotolne rozloha 46m2 ?iasto?ne preroben, plvajca podlaha vlakov stanica 11 min MHD 3 min *Mon aj vmena za 1-izbovy byt + doplatok, najlepie v ali. Monos? vmeny aj Sala-Veca, pri ur?itch podmienkach. ?akujem Tel ...
38500 € | Nehnuteľnosti, reality | 24.02 2012
Walice
walice@centrum.sk
0902855342
a?a
Tri stavebn pozemky Pe?e?any, okres Bnovce nad Bebravou. (53/0001)
Tri stavebn pozemky Pe?e?any, okres Bnovce nad Bebravou. (53/0001) Pozemky na vstavbu rodinnch domov vhodn pre menieho developera aj pre individulnu vstavbu so skromnou prstupovou cestou. Situovan v intravilvine perspektvnej obce, s napojenm na hlavn ?ah Bnovce nad Bebravou Topo??any. Ininierske ...
10 € | Nehnuteľnosti, reality | 13.02 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Pe?e?any
Pozemok Slovensk Nov Ves, okres Trnava (51/0023)
Pozemok Slovensk Nov Ves, okres Trnava (51/0023) Pozemok v areli bvalho po?nohospodrskeho drustva v okrajovej ?asti obce, ur?en na priemyseln vyuitie s rozlohou 5805 m2. ?iasto?ne zastavan budovami vhodnmi na asanciu a na skladovanie, ktor s v cene pozemku. Pozemok je ?iasto?ne oploten s vlastno...
25 € | Nehnuteľnosti, reality | 13.02 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
Slovensk Nov Ves
Ve?k spka eliezovce, okres Levice (50/0023)
Ve?k spka eliezovce, okres Levice (50/0023) Rozsiahla budova v ?asti Ve?k Dvor mesta eliezovce, pvodne spka s ve?kou vntornou vkou, po preroben vhodn ako rekrea?no ubytovacie zariadenie a na agroturistiku, sklad, vrobu. Podlan plocha: 740 m2. Cena: dohodou. Informcie: MEDIA COELI , Pekrs...
dohodou | Nehnuteľnosti, reality | 13.02 2012
MEDIA COELI
info@mediacoeli.sk
+421911907188
eliezovce
Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
12