UPOZORNENIE!

Chystáte se vstúpiť na stránky s erotickou a sexuálnou tématikou, prečítajte si preto prosím pozorne následujúce inštrukcie:

Stlačením tlačidla 'VSTÚPIŤ' potvdzujete že:
  • je mi viac než osemnásť rokov a že som dospelý
  • pokiaľ sa nachádzate v štáte v ktorom je hranica dospelosti stanovená odlišne od zákonov v Slovenskej republike, potvrdujem, že spĺňam všetky požiadavky dospelosti v danom štáte a je mi viac než 18 rokov a že vstup na tieto stránky nie je obmedzený alebo zakázaný predpisom štátu v ktorom sa nachádzam a ktorého som štátnym príslušníkom
  • súhlasím s tým, že sexuálne orientovaný materiál som oprávnený používať iba v súkromí a výlučne pre svoju osobnú potrebu
  • sexuálne orientované materiály ma neurážajú, nepohoršujú alebo inak neohrozujú a na uvedené stránky vstupujem dobrovoľne
  • neposkytnem a ani priamo či nepriamo neumožním prístup k materiálom získaným na týchto stránka osobám mladším ako 18 rokov a ani iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto prehlásaní
Pokiaĺ NESPĹŇATE aspoň jednu podmienku uvedenú v bodoch 1 až 5, prosím opustite okamžite tieto stránky!

Pokiaľ spĺňate všetky podmienky uvedené v bodoch 1 až 5 ste oprávnený vstúpiť.
Po ukončení prehliadania stránky prosím zatvorte okno prehliadača.